Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(đánh giá) 123 đã bán
Mã: 8935279138708 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 273gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 77.000 -20%
- Tiết kiệm: 15.400 
61.600 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Liên quan đến các ấn phẩm mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục ra mắt cuốn Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

  Cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; đối chiếu, so sánh với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Qua đó nêu bật sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên, và nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

  Đây cũng là 1 trong 5 cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu ra mắt và được bày bán tại Đường sách trong tuần lễ hướng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

  Đánh giá Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Liên quan đến các ấn phẩm mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục ra mắt cuốn Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

  Cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; đối chiếu, so sánh với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Qua đó nêu bật sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên, và nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

  Đây cũng là 1 trong 5 cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu ra mắt và được bày bán tại Đường sách trong tuần lễ hướng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

  Đánh giá Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Chưa có đánh giá nào.