Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

(đánh giá) 40 đã bán
Mã: 8935279134328 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 24.000 -20%
- Tiết kiệm: 4.800 
19.200 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Văn bản Luật trong cuốn sách được hợp nhất từ 4 văn bản:

  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008;

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014;

  Luật dân quân tự vệ.

  Đánh giá Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Văn bản Luật trong cuốn sách được hợp nhất từ 4 văn bản:

  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008;

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014;

  Luật dân quân tự vệ.

  Đánh giá Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Chưa có đánh giá nào.