Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đã bán: 29

(đánh giá) 29 đã bán

19.200 

Còn hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang: