Luật Giao dịch điện tử

(đánh giá) 9 đã bán

Mã: 8935279150960 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 150gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 16.000 -25%
- Tiết kiệm: 4.000 
12.000 

Còn hàng


  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam;
  Cǎn cứ Điều 80 của Luât Ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật;
  NAY CÔNG BỐ:
  Luât Giao dịch điện tử
  Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 nǎm 2023.

  Đánh giá Luật Giao dịch điện tử
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Giao dịch điện tử

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam;
  Cǎn cứ Điều 80 của Luât Ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật;
  NAY CÔNG BỐ:
  Luât Giao dịch điện tử
  Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 nǎm 2023.

  Đánh giá Luật Giao dịch điện tử
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Giao dịch điện tử

  Chưa có đánh giá nào.