Luật Đầu tư (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và nghị định hướng dẫn thi hành

(đánh giá) 18 đã bán
Mã: 8935279139880 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 507gCao: 1.8cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 275.000 -25%
- Tiết kiệm: 68.750 
206.250 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Để phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2020.

  Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 31/2001/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

  Đánh giá Luật Đầu tư (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và nghị định hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Đầu tư (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và nghị định hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Để phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2020.

  Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 31/2001/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

  Đánh giá Luật Đầu tư (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và nghị định hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Đầu tư (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và nghị định hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.