Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

(đánh giá) 0 đã bán

Mã: 8935279138265 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 79gCao: 1.5cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 44.000 -25%
- Tiết kiệm: 11.000 
33.000 

Còn hàng


  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

  Ngày 20/11/20118, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được hợp nhất từ hai văn bản luật nêu trên.

  Đánh giá Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

  Ngày 20/11/20118, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được hợp nhất từ hai văn bản luật nêu trên.

  Đánh giá Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

  Chưa có đánh giá nào.