Hỏi – đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

(đánh giá) 15 đã bán
Mã: 8935279139927 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 283gCao: 1cm - Dài: 21cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 113.000 -25%
- Tiết kiệm: 28.250 
84.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm 30 câu hỏi bám sát nội dung chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ từng giai đoạn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thắng lợi, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới cùng những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Các câu hỏi, câu trả lời được tác giả vừa chắt lọc từ kiến thức cơ bản cần nắm vững của môn học; đồng thời mở rộng, làm sâu sắc hơn nội dung các vấn đề để người dậy, người học hệ thống lại các kiến thức của môn học, phục vụ có hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

  Đánh giá Hỏi – đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hỏi – đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm 30 câu hỏi bám sát nội dung chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ từng giai đoạn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thắng lợi, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới cùng những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Các câu hỏi, câu trả lời được tác giả vừa chắt lọc từ kiến thức cơ bản cần nắm vững của môn học; đồng thời mở rộng, làm sâu sắc hơn nội dung các vấn đề để người dậy, người học hệ thống lại các kiến thức của môn học, phục vụ có hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

  Đánh giá Hỏi – đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Hỏi – đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

  Chưa có đánh giá nào.