Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa , bổ sung)

(đánh giá) 11 đã bán
Mã: 8935279150823 Danh mục: Tác giả: Số trang: Cân nặng: 1385gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 223.000 -10%
- Tiết kiệm: 22.300 
200.700 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Trong các chương trình đào tạo chuyên ngành luật học và trong hệ thống các khoa học pháp lý, môn lý luận về Nhà nước và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý luận vê Nhà nước và pháp luật được coi là các tri thức cơ bản, bao quát toàn bộ đời sống nhà nước và pháp luật. Nắm vững những nội dung cơ bản này sẽ giúp cho bạn đọc có điều kiện cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý, đặc biệt trong giai đọan hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu lý luận chung về Nhà nước và pháp luật của độc giả, đặc biệt là của học viên, sinh viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tái bản lần thứ sáu có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật, do GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Cuốn sách tái bản lần này đã làm rõ hơn những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội dai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cập nhật nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định pháp luật mới được ban hành

  Đánh giá Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa , bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa , bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Trong các chương trình đào tạo chuyên ngành luật học và trong hệ thống các khoa học pháp lý, môn lý luận về Nhà nước và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý luận vê Nhà nước và pháp luật được coi là các tri thức cơ bản, bao quát toàn bộ đời sống nhà nước và pháp luật. Nắm vững những nội dung cơ bản này sẽ giúp cho bạn đọc có điều kiện cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý, đặc biệt trong giai đọan hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu lý luận chung về Nhà nước và pháp luật của độc giả, đặc biệt là của học viên, sinh viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tái bản lần thứ sáu có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật, do GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Cuốn sách tái bản lần này đã làm rõ hơn những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội dai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cập nhật nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định pháp luật mới được ban hành

  Đánh giá Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa , bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và Pháp luật (Tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa , bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.