Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

(đánh giá) 121 đã bán

Mã: 9786047256747 Danh mục: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 608gCao: 2.5cm - Dài: 22cm - Rộng: 15cm NXB:Nhà xuất bản Công an nhân dân
- Giá bìa: 128.000 -10%
- Tiết kiệm: 12.800 
115.200 

Hết hàng


  Phần chung

  Chương I: Luật hành chính và quản lí nhà nước

  Chương II: Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính

  Chương III: Các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước

  Chương IV: Hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước

  Chương V: Thủ tục hành chính

  Chương VI: Quyết định hành chính

  Chương VII: Địa vị pháp lí hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

  Chương VIII: Địa vị pháp lí hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  Chương IX: Quy chế pháp lí hành chính của các tổ chức xã hội

  Chương X: Quy chế pháp lí hành chính của công dân, người nước ngoài

  Chương XI: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

  Chương XII: Bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

  Phần riêng

  Chương I: Quản lí nhà nước về tài sản nhà nước

  Chương II: Quản lí nhà nước về hải quan

  Chương III: Quản lí nhà nước về dân số và lao động

  Chương IV: Quản lí nhà nước về văn hóa

  Chương V: Quản lí nhà nước về khoa học và công nghệ

  Chương VI: Quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

  Chương VII: Quản lí nhà nước về đối ngoại

  Đánh giá Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Phần chung

  Chương I: Luật hành chính và quản lí nhà nước

  Chương II: Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính

  Chương III: Các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước

  Chương IV: Hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước

  Chương V: Thủ tục hành chính

  Chương VI: Quyết định hành chính

  Chương VII: Địa vị pháp lí hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

  Chương VIII: Địa vị pháp lí hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  Chương IX: Quy chế pháp lí hành chính của các tổ chức xã hội

  Chương X: Quy chế pháp lí hành chính của công dân, người nước ngoài

  Chương XI: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

  Chương XII: Bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

  Phần riêng

  Chương I: Quản lí nhà nước về tài sản nhà nước

  Chương II: Quản lí nhà nước về hải quan

  Chương III: Quản lí nhà nước về dân số và lao động

  Chương IV: Quản lí nhà nước về văn hóa

  Chương V: Quản lí nhà nước về khoa học và công nghệ

  Chương VI: Quản lí nhà nước về hoạt động tôn giáo

  Chương VII: Quản lí nhà nước về đối ngoại

  Đánh giá Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.