Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

(đánh giá) 6 đã bán
Mã: 8935279131006 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 20.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 102.000 -25%
- Tiết kiệm: 25.500 
76.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nhằm góp phần luận giải và khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:

  Chương I: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II: Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước.

  Chương III: Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

  Đánh giá Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nhằm góp phần luận giải và khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:

  Chương I: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II: Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước.

  Chương III: Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

  Đánh giá Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.