Đề cương về văn hóa Việt Nam

(đánh giá) 7 đã bán

Mã: 8935279145485 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 15gCao: 0.2cm - Dài: 12cm - Rộng: 8cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 10.000 -25%
- Tiết kiệm: 2.500 
7.500 

Còn hàng


  Cuốn sách này là tài liệu quý, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  Đánh giá Đề cương về văn hóa Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đề cương về văn hóa Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách này là tài liệu quý, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  Đánh giá Đề cương về văn hóa Việt Nam
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đề cương về văn hóa Việt Nam

  Chưa có đánh giá nào.