Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

(đánh giá) 59 đã bán
Mã: 8935279128228 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 326.000 -20%
- Tiết kiệm: 65.200 
260.800 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách gồm:

  Tổng luận;

  Chương I: Các phương hướng khác nhau của con đường hiện đại hóa;

  Chương II: Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc: Xây dựng lý luận và giải thích mô hình;

  Chương III: Thực tiễn đặc khu và sự hình thành con đường Trung Quốc;

  Chương IV: Đóng góp về lý luận của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương V: Đóng góp về thể chế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VI: Đóng góp về kinh tế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VII: Đóng góp về văn hóa của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VIII: Giấc mơ Trung Quốc và sứ mệnh mới của đặc khu kinh tế.

  Đánh giá Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách gồm:

  Tổng luận;

  Chương I: Các phương hướng khác nhau của con đường hiện đại hóa;

  Chương II: Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc: Xây dựng lý luận và giải thích mô hình;

  Chương III: Thực tiễn đặc khu và sự hình thành con đường Trung Quốc;

  Chương IV: Đóng góp về lý luận của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương V: Đóng góp về thể chế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VI: Đóng góp về kinh tế của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VII: Đóng góp về văn hóa của đặc khu kinh tế đối với con đường Trung Quốc;

  Chương VIII: Giấc mơ Trung Quốc và sứ mệnh mới của đặc khu kinh tế.

  Đánh giá Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

  Chưa có đánh giá nào.