Chống chủ nghĩa cá nhân (xuất bản lần thứ sáu)

4.0 (1 đánh giá) 106 đã bán

Mã: 8935279123445 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 0.4cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 29.000 -25%
- Tiết kiệm: 7.250 
21.750 

Còn hàng


  Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân luôn được che đậy khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, gắn liền với lợi ích của từng cá nhân, lợi ích nhóm. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.

  Nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Chống chủ nghĩa cá nhân của đồng chí Nguyễn Chí Thanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. So với lần xuất bản trước, lần xuất bản này Nhà xuất bản bổ sung thêm một bài viết của tác giả mới sưu tầm được.

  Mặc dù các bài tuy được viết đã lâu, song vẫn là tài liệu quý đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, rèn luyện để nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã vạch ra.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

  1 đánh giá cho Chống chủ nghĩa cá nhân (xuất bản lần thứ sáu)
  4.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 100% | 1 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chống chủ nghĩa cá nhân (xuất bản lần thứ sáu)
  1. Mr Bull Đã mua tại sachsuthattphcm.com.vn

   sách hay, giá trị, nên đọc

  Mô tả

  Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân luôn được che đậy khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, gắn liền với lợi ích của từng cá nhân, lợi ích nhóm. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.

  Nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Chống chủ nghĩa cá nhân của đồng chí Nguyễn Chí Thanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. So với lần xuất bản trước, lần xuất bản này Nhà xuất bản bổ sung thêm một bài viết của tác giả mới sưu tầm được.

  Mặc dù các bài tuy được viết đã lâu, song vẫn là tài liệu quý đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, rèn luyện để nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã vạch ra.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

  1 đánh giá cho Chống chủ nghĩa cá nhân (xuất bản lần thứ sáu)
  4.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 100% | 1 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Chống chủ nghĩa cá nhân (xuất bản lần thứ sáu)
  1. Mr Bull Đã mua tại sachsuthattphcm.com.vn

   sách hay, giá trị, nên đọc