Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 – 1954

(đánh giá) 90 đã bán
Mã: 8935279135363 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 194gCao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 103.000 -20%
- Tiết kiệm: 20.600 
82.400 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đất nước vừa mới độc lập đã phải đương đầu với những khó khăn chồng chất: nền kinh tế đình đốn, tài chính kiệt quệ; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp đe dọa đời sống  nhân dân; các thế lực thực dân, đế quốc, phản động trong và ngoài nước cấu kết với nhau mưu đồ thủ tiêu chính quyền cách mạng nhằm nô dịch dân tộc Việt Nam một lần nữa.

  Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng, quay trở lại xâm lược Việt Nam.Chính quyền non trẻ đứng trước một tình thế vô cùng khó khăn, một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Do đó, bên cạnh vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế để bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc trở thành yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam lúc này. Luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định cách mạng Việt Nam chỉ giành được thắng lợi khi đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng chủ trương đẩy mạnh tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

  Từ năm 1945 đến năm 1954, trong muôn vàn khó khăn của công cuộc kháng chiến và kiến quốc dưới lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nỗ lực kêu gọi, tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ từ quốc tế. Cách mạng Việt Nam đã từng bước được bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng và củng cố Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về quá trình tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta cũng như những giúp đỡ chân tình của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn 1945 – 1954, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945-1954 của TS. Phạm Thị Thanh Mai.

  Xin giới thiệu đến quý bạn đọc.

  Đánh giá Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 – 1954
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 – 1954

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đất nước vừa mới độc lập đã phải đương đầu với những khó khăn chồng chất: nền kinh tế đình đốn, tài chính kiệt quệ; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp đe dọa đời sống  nhân dân; các thế lực thực dân, đế quốc, phản động trong và ngoài nước cấu kết với nhau mưu đồ thủ tiêu chính quyền cách mạng nhằm nô dịch dân tộc Việt Nam một lần nữa.

  Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng, quay trở lại xâm lược Việt Nam.Chính quyền non trẻ đứng trước một tình thế vô cùng khó khăn, một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Do đó, bên cạnh vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế để bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc trở thành yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam lúc này. Luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định cách mạng Việt Nam chỉ giành được thắng lợi khi đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng chủ trương đẩy mạnh tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

  Từ năm 1945 đến năm 1954, trong muôn vàn khó khăn của công cuộc kháng chiến và kiến quốc dưới lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nỗ lực kêu gọi, tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ từ quốc tế. Cách mạng Việt Nam đã từng bước được bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng và củng cố Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về quá trình tìm kiếm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta cũng như những giúp đỡ chân tình của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn 1945 – 1954, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945-1954 của TS. Phạm Thị Thanh Mai.

  Xin giới thiệu đến quý bạn đọc.

  Đánh giá Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 – 1954
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945 – 1954

  Chưa có đánh giá nào.