Xuất bản cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VTV.vn – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành trong cuốn sách có nhan đề “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng”.

275.000 cuốn xuất bản lần đầu tiên sẽ được phát đến chi bộ giúp độc giả nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng.

Nhan đề của cuốn sách đã thể hiện quyết tâm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đối với việc ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng dựa trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” – đó cũng là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong nhiều bài phát biểu.

Những bài viết đăng trong cuốn sách đã thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng bằng kết quả cụ thể, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân.

Trong những bài viết, bài phát biểu, hay trả lời phỏng vấn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều nhấn mạnh dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng “cực kỳ khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến những người có chức, có quyền”, là cuộc chiến nhằm cắt bỏ những “ung nhọt”, hư hỏng trong nội bộ, nhưng với những kết quả đạt được đã tạo niềm tin trong xã hội rằng tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn và từng bước bị đẩy lùi. Đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng không chỉ là một “cao trào”, không thể “chững lại”.

31 bài phát biểu, bài viết được in trong cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” sẽ giúp độc giả thêm hiểu rõ những kinh nghiệm, những kết quả đạt được, cũng như sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân.

preloader