Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)

(đánh giá) 84 đã bán
Mã: 8935279125883 Danh mục: Từ khóa: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 238.000 -25%
- Tiết kiệm: 59.500 
178.500 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần 9 chương, cụ thể như sau: Phần thứ nhất, trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn và các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc của một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam trong lịch sử; Phần thứ hai, trình bày thực trạng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới; Phần thứ ba, phân tích các xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.

  Đồng thời đề ra các giải pháp về định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

  Đánh giá Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần 9 chương, cụ thể như sau: Phần thứ nhất, trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn và các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc của một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam trong lịch sử; Phần thứ hai, trình bày thực trạng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới; Phần thứ ba, phân tích các xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam.

  Đồng thời đề ra các giải pháp về định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội phát triển của các dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

  Đánh giá Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.