Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

(đánh giá) 6 đã bán
Mã: 8935279153718 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 175gCao: 2cm - Dài: 21cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 106.000 -25%
- Tiết kiệm: 26.500 
79.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách giúp người đọc nhận diện sâu sắc hơn về cội nguồn, chuẩn mực của hệ giá trị dân tộc, từ đó có những định hướng đúng đắn trong xây dựng, phát triển cá nhân, cộng đồng, quốc gia, góp phần khẳng định bản sắc dân tộc và ngày càng nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

  Đánh giá Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách giúp người đọc nhận diện sâu sắc hơn về cội nguồn, chuẩn mực của hệ giá trị dân tộc, từ đó có những định hướng đúng đắn trong xây dựng, phát triển cá nhân, cộng đồng, quốc gia, góp phần khẳng định bản sắc dân tộc và ngày càng nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

  Đánh giá Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.