Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

(đánh giá) 11 đã bán
Mã: 8935279138081 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 334gCao: 1.5cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 118.000 -25%
- Tiết kiệm: 29.500 
88.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách được kết cấu gồm hai phần theo lôgích nội dung, từ những vấn đề lý luận – thực tiễn, lịch sử và hiện tại của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đến việc đưa ra và luận giải những nội dung và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới.

  Đánh giá Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách được kết cấu gồm hai phần theo lôgích nội dung, từ những vấn đề lý luận – thực tiễn, lịch sử và hiện tại của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đến việc đưa ra và luận giải những nội dung và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới.

  Đánh giá Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

  Chưa có đánh giá nào.