Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

(đánh giá) 1 đã bán
Mã: 8935279144235 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Số trang: Cân nặng: 362gCao: 1.2cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 138.000 -25%
- Tiết kiệm: 34.500 
103.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách gốm ba chương, tập trung hệ thống hóa, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức qua các thời kỳ; trên cơ sở đó, các tác giả đê xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức đảng

  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách gốm ba chương, tập trung hệ thống hóa, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức qua các thời kỳ; trên cơ sở đó, các tác giả đê xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức đảng

  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

  Chưa có đánh giá nào.