Văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Đã bán: 104

(đánh giá) 104 đã bán

53.100 

Cuốn sách Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sẽ giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, trình bày kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của văn hóa đối ngoại Việt Nam trên cơ sở vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách văn hóa đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đối ngoại ở nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận về văn hóa đối ngoại;

Chương II: Hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế;

Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cân nặng: 200g
Cao: 2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm

Còn hàng

Mã: 9786045709863 Danh mục: