Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay

(đánh giá) 0 đã bán

Mã: 8935279142187 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 279gCao: 1.2cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 131.000 -25%
- Tiết kiệm: 32.750 
98.250 

Còn hàng


  Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam, từ đó nêu ra các quan điểm, giải pháp nhằm hệ thống hóa pháp luật về văn hóa và nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân

  Đánh giá Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam, từ đó nêu ra các quan điểm, giải pháp nhằm hệ thống hóa pháp luật về văn hóa và nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân

  Đánh giá Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  Chưa có đánh giá nào.