Triển lãm, tọa đàm sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

(DNTO) – Ngày 15/11, tại Đường Sách TP. HCM, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách và toạ đàm giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945-5/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong chương trình, nhà xuất bản tổ chức tọa đàm giới thiệu cuốn sách Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0 của Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ nhất năm 2018, xuất bản lần thứ hai năm 2019.

Là nhà chính trị, nhà quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước, PGS,TS Nguyễn Văn Thành đồng thời cũng là một nhà khoa học có uy tín quốc tế và trong nước. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách được xuất bản, phát hành ở Việt Nam, Australia, Mỹ, Lào,…

Nội dung cuốn sách giải đáp nhiều vấn đề đang được các nhà quản lý, bạn đọc quan tâm: Thành phố thông minh là gì? Tại sao phải xây dựng thành phố thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4? Nội hàm của thành phố thông minh gồm những gì? Công cụ và các chỉ số thích ứng để quản lý, đánh giá thành phố thông minh trên bình diện quốc tế?…

Tác giả đã nghiên cứu, đưa ra các nguyên tắc định hướng, xây dựng và quản trị thành phố thông minh: “Phát triển để bảo tồn – Bảo tồn để phát triển”; “Quy hoạch, thiết kế phải thuận theo quy luật của tự nhiên”; “Quy hoạch trước – Xây dựng sau”; “Quy hoạch trước – Đầu tư sau”; “Kế hoạch trước – Thi công sau”; “Dưới đất trước – Trên đất sau”; “Quản lý theo các chỉ số thiết kế đô thị sinh thái”; “Mục tiêu đạt tới thành phố có giá trị, có sức sống, có sức cạnh tranh, có khả năng phục hồi”; “Không phát triển trước, khắc phục sau”.

Việc quản trị thành phố thông minh cần một cách tiếp cận mới, phù hợp và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm được các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn, lấy người dân làm trọng tâm phục vụ, gắn với thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cuốn sách cũng đề cập một số mô hình xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam như TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Bắc Ninh… được tác giả nghiên cứu, áp dụng trên thực tế cũng được trình bày như thí dụ minh họa.

Đầu năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật mới chính thức vận hành hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử (stbook.vn). Một số sách lý luận, chính trị, sách của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được nhà xuất bản cho ra mắt dưới dạng đĩa CD-ROM, DVD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, giúp người đọc có thể tìm kiếm thông tin theo từ khóa, theo chuyên đề trong từng cuốn sách và cả bộ sách.

Đồng thời, nhà xuất bản đã đầu tư trang thiết bị để số hóa sách lý luận, chính trị nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài và phục vụ việc xuất bản, phát hành sách điện tử; bước đầu hiện đại hóa công nghệ xuất bản và cho ra đời một số ấn phẩm điện tử sách lý luận, chính trị; xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn).

Tại cuộc trưng bày, triển lãm sách, nhà xuất bản cũng giới thiệu một số hình ảnh về lịch sử 75  năm hình thành, phát triển được in trên các tấm foam khổ lớn.

Theo Minh An – Báo doanhnhantrevietnam.vn