Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành

Sáng 06/10/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia).

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) đối với đồng chí Nguyễn Thái Bình

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia)

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập, trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Bình, Hàm Vụ trưởng, Chuyên viên chính, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học làm Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/10/2021.

Cũng tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, trao quyết định bổ nhiệm lại đối với các đồng chí:

1. Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/9/2021;

2. Nguyễn Hương Giang, Trưởng phòng Bán lẻ, Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/9/2021;

3. Đặng Thị Phương, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/9/2021;

4. Lê Thị Diễm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/9/2021.

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, chúc mừng và bày tỏ tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, với tinh thần chủ động, sáng tạo sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần đưa Nhà xuất bản có những bước phát triển đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đồng thời hy vọng các đồng chí đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng của Trung tâm Phát hành

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia) cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Phát hành (Trung tâm Sách quốc gia), đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng ổn định và phát triển.