Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo)

5.0 (1 đánh giá) 9 đã bán
Mã: 8935279141241 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 255gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 146.000 -25%
- Tiết kiệm: 36.500 
109.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ban cán sự đảng nói chung, về tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng; đánh giá thực trạng trong tổ chức và hoạt động của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011 – 2021; đề xuất những giải pháp tiếp tuc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đến năm 2030.

  1 đánh giá cho Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo)
  5.0 Đánh giá trung bình
  5 100% | 1 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo)
  1. Lý Quản

   Rất đáng tìm hiểu trong môi trường cơ quan các cấp

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ban cán sự đảng nói chung, về tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng; đánh giá thực trạng trong tổ chức và hoạt động của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011 – 2021; đề xuất những giải pháp tiếp tuc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đến năm 2030.

  1 đánh giá cho Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo)
  5.0 Đánh giá trung bình
  5 100% | 1 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (sách chuyên khảo)
  1. Lý Quản

   Rất đáng tìm hiểu trong môi trường cơ quan các cấp