Tổ chức Tuần lễ sách Chính trị tại Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhằm chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), đặc biệt là nâng cao vai trò, giá trị của sách chính trị, lịch sử và việc đọc sách đến nhân dân. Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức chương trình Tuần lễ sách chính trị, cụ thể như sau:

Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 22/4 đến 26/4/2019

Đây là chương trình duy nhất trong năm mà sách chính trị là ưu tiên số 1, với chiết khấu cao nhất trong tất cả các sự kiện đã diễn ra: từ 30-60%. Đặc biệt, chương trình không miễn trừ các tựa sách bán chạy, tất cả các tựa sách chính trị đều được giảm giá. Ngoài ra, Nhà sách Sự thật còn có nhiều quà tặng hấp dẫn dành tặng riêng cho khách hàng nhân dịp này.

Đây là hoạt động thường kỳ của Nhà sách Sự thật, góp phần tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm là sách chính trị của Nhà xuất bản mà Đảng, Nhà nước đã giao nhiệm vụ, góp phần đưa các mảng sách chính trị, lịch sử… đến với bạn đọc.

Điện thoại

preloader