Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng Sáu

Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác điều hành của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Sáu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 1/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng; các bộ trưởng các bộ; thủ trưởng các ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe và thảo luận 6 báo cáo về các vấn đề, nhóm vấn đề gồm: Tình hình kinh tế-xã hội tháng Sáu và 6 tháng đầu năm 2021; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021; tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.

Chính phủ nghe và thảo luận tình hình thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; dự thảo quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, và một số vấn đề quan trọng khác.

[Việc kết nối phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ còn chậm]

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phiên họp lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác điều hành của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời bàn nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay như phòng, chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh…

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự phiên họp tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, cụ thể với tinh thần có những vấn đề cần kế thừa, ổn định, nhưng cũng có những vấn đề cần đổi mới, phát triển; việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ chung của Chính phủ, không sa đà vào các nhiệm vụ của bộ, ngành, cơ quan.

Dự kiến, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 diễn ra trong 1 ngày.

NGUỒN Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)