Thông tin mới: Phát hành Bộ Tư bản của C. Mác

C. Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại, một nhà bác học uyên bác trên nhiều lĩnh vực, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Bộ Tư bản là một công trình khoa học vĩ đại của ông, đã được xuất bản ra nhiều thứ tiếng khác nhau. ở Việt Nam, bộ sách đã được xuất bản nhiều lần. Lần xuất bản gần đây nhất là trong bộ C. Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm đầu thập kỷ 1990.

Để biên soạn bộ Tư bản, C. Mác đã dành 40 năm lao động không mệt mỏi, từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến khi ông qua đời. Tập 1 của bộ sách được xuất bản năm 1867, các tập tiếp theo được xuất bản sau khi C. Mác qua đời, với sự hy sinh và tinh thần làm việc hết mình của Ph.Ăng-ghen – người bạn vĩ đại của ông – để hoàn thành những công việc mà C. Mác chưa kịp thực hiện. Bộ sách là một công trình kinh tế vĩ đại, đồng thời có giá trị to lớn về mặt triết học. Trong bộ sách, C. Mác đã phân tích một cách toàn diện và sâu sắc về chủ nghĩa tư bản với tính cách là một hình thái kinh tế – xã hội, vạch ra các quy luật ra đời, phát triển và suy vong của nó, đồng thời luận chứng các luận điểm và khái niệm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Không chỉ đề cập đến những vấn đề như: tư bản, hàng hóa, tiền tệ, gái trị thặng dư, tích lũy tư bản, tiền lương…, tác phẩm còn chứa đựng những quan điểm triết học của C. Mác và những kiến thức về lịch sử các nước Tây Âu đương thời.

Bộ sách gồm 3 tập, được chia làm 4 cuốn:

Tập thứ nhất: Quyển I: Quá trình sản xuất của Tư bản

Tập thứ hai: Quyển II: Quá trình lưu thông của Tư bản

Tập thứ ba: + Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa – Phần thứ nhất (Chương I – XXVIII)

+ Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa – Phần thứ hai (Chương XXIX – LII)

 

Bộ sách có giá 1.099.000đ, đnag được Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giảm giá 25% chỉ còn 824.250đ.

Mọi chi  tiết xin vui lòng liên hệ:

Nhà sách Sự thật

Địa chỉ: 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. HCM

ĐT: 028.39325400 – 39325410

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Điện thoại

preloader