Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

(đánh giá) 3 đã bán
Mã: 8935279141623 Danh mục: Từ khóa: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 278gCao: 1.5cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 60.000 -25%
- Tiết kiệm: 15.000 
45.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) gồm bốn chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao

  Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Chuyên đê 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

  Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

  Đánh giá Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) gồm bốn chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao

  Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Chuyên đê 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

  Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

  Đánh giá Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

  Chưa có đánh giá nào.