Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(đánh giá) 77 đã bán
Mã: 8935279120253 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 51.000 -25%
- Tiết kiệm: 12.750 
38.250 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong năm 2020. Để đại hội được thành công, có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, đáp ứng nguyện vọng, mong đợi của nhân dân, thì công tác chuẩn bị đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; phải chuẩn bị và xây dựng được chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ.

  Để góp phần định hướng các cấp ủy đảng triển khai tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  đã có nhiều bài viết, bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, quán triệt toàn diện mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn công tác đại hội, nhân sự đại hội, kiểm tra, đánh giá cán bộ,… Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo, cách thức tiến hành, các vấn đề cần quán triệt trong đại hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Tài liệu gồm một số bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; các chỉ đạo, hướng dẫn, hệ thống các văn bản, biểu mẫu mới nhất của Trung ương Đảng hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

  nbsp;

  Đánh giá Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong năm 2020. Để đại hội được thành công, có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, đáp ứng nguyện vọng, mong đợi của nhân dân, thì công tác chuẩn bị đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; phải chuẩn bị và xây dựng được chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ.

  Để góp phần định hướng các cấp ủy đảng triển khai tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  đã có nhiều bài viết, bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, quán triệt toàn diện mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn công tác đại hội, nhân sự đại hội, kiểm tra, đánh giá cán bộ,… Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo, cách thức tiến hành, các vấn đề cần quán triệt trong đại hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Tài liệu gồm một số bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; các chỉ đạo, hướng dẫn, hệ thống các văn bản, biểu mẫu mới nhất của Trung ương Đảng hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

  nbsp;

  Đánh giá Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Chưa có đánh giá nào.