Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (tái bản có sửa đổi, bổ sung)

(đánh giá) 69 đã bán

Mã: 8935279134618 Danh mục: Từ khóa: , , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 300gCao: 2cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 47.000 -25%
- Tiết kiệm: 11.750 
35.250 

Còn hàng


  Cuốn sách vừa được tái bản, có sửa chữa, bổ sung năm 2021 cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng.

  Tài liệu gồm 10 bài:

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

  Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng

  Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

  Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hào bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội

  Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

  Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

  Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức

  Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Quý khách mua hàng với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (028.39325410) của Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM để nhận chiết khấu hấp dẫn

  Thông tin chi tiết: 

  Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM.

  Địa chỉ: 72 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

  Điện thoại: 02839325400 – 39325410

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (tái bản có sửa đổi, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (tái bản có sửa đổi, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Cuốn sách vừa được tái bản, có sửa chữa, bổ sung năm 2021 cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng.

  Tài liệu gồm 10 bài:

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

  Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng

  Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

  Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hào bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội

  Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

  Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

  Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức

  Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Quý khách mua hàng với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (028.39325410) của Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM để nhận chiết khấu hấp dẫn

  Thông tin chi tiết: 

  Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM.

  Địa chỉ: 72 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

  Điện thoại: 02839325400 – 39325410

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (tái bản có sửa đổi, bổ sung)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (tái bản có sửa đổi, bổ sung)

  Chưa có đánh giá nào.