So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 – 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

(đánh giá) 34 đã bán
Mã: 9786048043995 Danh mục: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 27cm - Rộng: 19cm
- Giá bìa: 360.000 -25%
- Tiết kiệm: 90.000 
270.000 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14. Theo đó, Bộ luật này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.Đối tượng áp dụng là người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội để bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tham khảo và áp dụng.Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:Phần I: SO SÁNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 – 2019.Phần II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘIMục I: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNGMục II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNGMục III: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾMục IV: NGHỊ QUYẾT VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Đánh giá So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 – 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 – 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14. Theo đó, Bộ luật này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.Đối tượng áp dụng là người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội để bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tham khảo và áp dụng.Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:Phần I: SO SÁNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 – 2019.Phần II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘIMục I: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNGMục II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNGMục III: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾMục IV: NGHỊ QUYẾT VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Đánh giá So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 – 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá So sánh Bộ luật Lao động năm 2012 – 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Chưa có đánh giá nào.