So sánh Bộ luật hính sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

Đã bán: 27

(đánh giá) 27 đã bán

151.200 

Còn hàng

Mã: 8935211195455 Danh mục:

Năm xuất bản:

Số trang: