Xây dựng và quản trị Thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0

Đã bán: 5

170.000  153.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 15 Điểm!

Điện thoại