XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC BẰNG DÂN CHỦ TRỰC TIẾP – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đã bán: 5

123.300 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 12 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại