Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986 – 2016)

Đã bán: 31

34.000  30.600 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 3 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại