Thành phố thông minh – Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng

488.000  414.800 

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại

preloader