Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự (hiện hành) (Sách chuyên khảo) (tái bản có sửa chữa, bổ sung)

86.000  77.400 

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

preloader