Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế – Tóm tắt và bình luận (Tài liệu dành cho môn Công pháp quốc tế)

120.000  108.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 1 Điểm!

Năm xuất bản:

Điện thoại