Nghị định số 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán: 94

10.000  9.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 1 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại