Mô hình kiểm định chất lượng đầu vào công chức của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

85.000  76.500 

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại