Luật đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành về giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Đã bán: 4

53.100 

Hết hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại