Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Đã bán: 1

35.000  31.500 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 3 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại