Kiểm soát xung đột lợi ích nhóm trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Đã bán: 3

74.000  66.600 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 7 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại