Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

31.000  27.900 

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

preloader