Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

123.000  110.700 

Purchase this product now and earn 1 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại