Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đã bán: 92

115.000  103.500 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 10 Điểm!

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại