Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu

Đã bán: 24

30.000  27.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 3 Điểm!

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại