Bộ luật lao động năm 2012 và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ Luật lao động

Đã bán: 1

27.000 

Hết hàng

Tác giả:

Năm xuất bản:

Số trang:

Điện thoại