Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)

(đánh giá) 163 đã bán
Mã: 97860483598 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 540gCao: 2cm - Dài: 14.5cm - Rộng: 20.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 175.000 -10%
- Tiết kiệm: 17.500 
157.500 

Hết hàng


  Mua trên Shopee

  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của sách là các phương pháp phân tích, đánh giá các vụ việc thực tế; đối chiếu việc áp dụng pháp luật của Tòa án so với quy định của pháp luật hiện hàng; so sánh quy định pháp luật Việt Nam được vận dụng để giải quyết vụ việc với pháp luật của một số nước trên thế giới và đặc biệt là phương pháp bình luận án. Thông qua việc bình luận các bản án, các tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý đặt ra và cần phải giải quyết trong vụ án; phân tích, đánh giá các ưu khuyết điểm, tính hợp lý, hợp tình, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, lẽ công bằng của các phán quyết; nêu quan điểm cá nhân về việc cần lựa chọn hướng giải quyết đó để phát triển thành án lệ hay đưa ra khuyến nghị có nên tiếp tục duy trì hường giải quyết đó trong thực tiễn hay không; chỉ ra các cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới chủ đề đang bình luận…

  Trong mỗi bài bình luận, ngoài việc phân tích trực tiếp về các vụ việc chọn lọc được nên trong phần Tóm tắt vụ việc, các tác giả còn đưa thêm nhiều bản án khác của Tòa án trong nước, nước ngoài có nội dung, tình tiết tương đồng để bình luận, nhằm làm rõ hơn và làm phong phú thêm nội dung của bài bình luận, đồng thời còn có sự so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngoài về nội dung liên quan nhằm làm tăng tính thuyết phục của các lập luận và làm cơ sở cho các đề xuất, kiến nghị của tác giả.

  Đánh giá Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của sách là các phương pháp phân tích, đánh giá các vụ việc thực tế; đối chiếu việc áp dụng pháp luật của Tòa án so với quy định của pháp luật hiện hàng; so sánh quy định pháp luật Việt Nam được vận dụng để giải quyết vụ việc với pháp luật của một số nước trên thế giới và đặc biệt là phương pháp bình luận án. Thông qua việc bình luận các bản án, các tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý đặt ra và cần phải giải quyết trong vụ án; phân tích, đánh giá các ưu khuyết điểm, tính hợp lý, hợp tình, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, lẽ công bằng của các phán quyết; nêu quan điểm cá nhân về việc cần lựa chọn hướng giải quyết đó để phát triển thành án lệ hay đưa ra khuyến nghị có nên tiếp tục duy trì hường giải quyết đó trong thực tiễn hay không; chỉ ra các cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới chủ đề đang bình luận…

  Trong mỗi bài bình luận, ngoài việc phân tích trực tiếp về các vụ việc chọn lọc được nên trong phần Tóm tắt vụ việc, các tác giả còn đưa thêm nhiều bản án khác của Tòa án trong nước, nước ngoài có nội dung, tình tiết tương đồng để bình luận, nhằm làm rõ hơn và làm phong phú thêm nội dung của bài bình luận, đồng thời còn có sự so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngoài về nội dung liên quan nhằm làm tăng tính thuyết phục của các lập luận và làm cơ sở cho các đề xuất, kiến nghị của tác giả.

  Đánh giá Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Bình luận bản án)

  Chưa có đánh giá nào.