Sách về điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức lễ giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết.

Sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cung cấp luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong các văn kiện của Đại hội XIII, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật – giới thiệu sách tại chương trình. Ảnh: Y.N.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng “được chắt lọc, tổng hợp từ nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới”.

“Những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn nói.

PGS.TS Dương Trung Ý – Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – đánh giá về sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đây là những tài liệu, công trình được nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm sáng tỏ những quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là những chủ trương, quan điểm, định hướng, giải pháp mới trên lĩnh vực của đời sống xã hội trong các văn kiện Đại hội XIII”.

Tại chương trình, đại diện NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết đơn vị này đã và đang phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết khác như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tài liệu hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tặng sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho một số học viện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Y.N.

Đặc biệt, cũng trong dịp này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp Bộ GD&ĐT biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị 10 cuốn của 5 môn: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời, bảo đảm tính liên thông.

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung của giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn; tiếp thu các ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước.

Dự kiến, bộ giáo trình trên sẽ ra mắt độc giả trong tháng tư và năm.

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp NXB Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản. Công trình được thực hiện từ yêu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Theo Thu Hiền – Zingnews.vn

Điện thoại