Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai)

(đánh giá) 2 đã bán
Mã: 8935279149803 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 457gCao: 1.8cm - Dài: 24cm - Rộng: 16cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 130.000 -25%
- Tiết kiệm: 32.500 
97.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai, khai thác nguồn thu từ đất, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý kinh tế đất, điều tiết giá trị gia tăng, khai thác thu từ đất và bài học rút ra cho Việt Nam; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất, chính sách kinh tế trong quản lý đất đai, chính sách công cụ thuế, phí, lệ phí trong quản lý nhà nước về kinh tế đất, quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất, quản lý hệ thống thông tin kinh tế đất.

  Đánh giá Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai)

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai, khai thác nguồn thu từ đất, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý kinh tế đất, điều tiết giá trị gia tăng, khai thác thu từ đất và bài học rút ra cho Việt Nam; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất, chính sách kinh tế trong quản lý đất đai, chính sách công cụ thuế, phí, lệ phí trong quản lý nhà nước về kinh tế đất, quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất, quản lý hệ thống thông tin kinh tế đất.

  Đánh giá Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai)
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai)

  Chưa có đánh giá nào.